• praktyka czyni mistrza

  szkolenia

  Jesteś po szkole podstawowej i nie wiesz jaki zawód wybrać? Zgłoś się do Cechu w Wieruszowie, a my pomożemy Ci podjąć trudną decyzję, wybrać zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu.

 • zrzeszeni w cechu

  członkowie

  Wstąpienie do grona naszego Cechu od zawsze związane jest z kształceniem dualnym uczniów ze szkół zawodowych. Korzyścią ze współpracy z nami jest kompleksowa pomoc.

 • wszystko o naszym cechu

  informacje

  Cech jest dobrowolnym związkiem pracodawców oraz samorządną społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Działa na terenie miasta Wieruszowa i powiatu wieruszowskiego.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

CECH RZEMIOSŁA

Cech jest dobrowolnym związkiem pracodawców oraz samorządną społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Działa na terenie miasta Wieruszowa i powiatu wieruszowskiego.
Do zadań statutowych Cechu między innymi należy:
– Utrwalenie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
– Wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego uczniów zatrudnianych w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu

KOMPLEKSOWA OFERTA CECHU

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu przyjęcia uczniów na praktyczną naukę zawodu i do przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Oferujemy również usługi z zakresu wynajmu sali na potrzeby organizacji szkoleń, seminariów, konferencji oraz różnego typu spotkań biznesowych. Dodatkowo prowadzimy biuro rachunkowe dla podmiotów gospodarczych. Oferujemy pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, wyborze formy opodatkowania itp. Dodatkowo prowadzimy biuro rachunkowe dla podmiotów gospodarczych.

NASI CZŁONKOWIE

Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona  pod rygorem nieważności w formie  pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę firmy, NIP, siedzibę firmy. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

NASZ CECH W LICZBACH

Zrzeszonych
rzemieślników
0
Lat tradycji i
działania
0
Wyszkolonych
uczniów
0

Masz pytania?
zapraszamy do kontaktu

Skip to content