NASI CZŁONKOWIE

Zgodnie z § 6 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych w Wieruszowie:

 • Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy, zgodnie
  z art. 2 ust. 1 ustawy o rzemiośle prowadzący działalność na terenie 2 ust. 3 Statutu i legitymujący się dyplomem kwalifikacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o rzemiośle.
 • Członkami Cechu mogą być także:
 • małżonek lub zstępny osoby, o której mowa w art. 2 ust. 1 o rzemiośle, jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła,osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników.

Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona  pod rygorem nieważności w formie  pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę firmy, NIP, siedzibę firmy.Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

                  Członkowie Cechu mają prawo do:

 • korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 3, 4, § 5 Statutu,
 • wybierania i bycia wybieranym do organów Cechu,
 • zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu,
 • wnoszenie odwołań do Walnego Zgromadzenia Członków od uchwał Zarządu Cechu dotyczących praw członka
 • obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielana im wyjaśnień,
 • wglądów w protokoły Walnych Zgromadzeń Członków i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,
 • uzyskiwania od organów Cechu na Walnych Zgromadzeniach Członków, zebraniach sekcji cechowych lub innych formacji informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach .

  Członkowie Cechu obowiązani są:

 • przestrzegać prawo, zasady etyki i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
 • stosować się do przepisów Statutu oraz uchwał organów Cechu,
 • regularnie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości
 • Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania działalności lub o przeniesieniu siedziby zakładu poza teren działalności Cechu.

Nieuregulowanie składki za rok kalendarzowy do końca pierwszego kwartału roku następnego powoduje automatyczne wykluczenie członka Cechu.

L.p.Nazwa zakładu szkolącegoSiedziba zakładuTelefonZawód
1.Dorywała Andrzej98-410 Czastary ul. Miodowa 26601550775ŚLUSARZ
2.Moś Grzegorz „TECHNOSTAL”98-400 Wieruszów ul. Kolejowa 2a627831401ŚLUSARZ
3.Nawrocki Tadeusz „TADMET”98-400 Wieruszów Lubczyna 9627843605ŚLUSARZ
4.Owczarek Jacek Ślusarstwo Ogólne98-400 Wieruszów ul. Wieluńska 30500258460ŚLUSARZ
5.Stacja Obsługi Samochodów „BRYŁKA”Spółka Cywilna98-400 Wieruszów ul. Fabryczna 37627841654MECHANIK Poj. Samoch.
6.Auto Partner Usługi Motoryzacyjne Marcin BuryChobanin 101A 98-400 Wieruszów502631169MECHANIK Poj. Samoch.
7.Blacharstwo-Lakiernictwo Pojazdowe Michał Gawlik98-400 Wieruszów ul. Rzemieślnicza 11693465723LAKIERNIK samoch.
8.Gruszka Jan „AUTO NAPRAWA”98-405 Galewice ul. Konopnickiej 1627838153MECHANIK pojazd.sam, lakiernik, blacharz samoch.
9.Zakład Handlowo-Usługowy”CARS'' Mechanika Pojazdowa ,Serwis Opon Marek Kowalczyk98-420 Sokolniki ul. Wrocławska 5603837601MECHANIK Poj. Samoch.
10.''ANHES''Andrzej Małecki98-400 Wieruszów ul. Nowa 14723039152MECHANIK Poj. Samoch.
11.Auto-Elektro-Serwis Paprota Leszek98-400 Wieruszów ul. Wrocławska 7605762542Elektromech. poj.samoch.
12.Ociepa Piotr Usługi Ogólnobudowlane98-400 Wieruszów ul. Kępińska 42627832799MECHANIK Poj. Samoch
13.Podawacz Adam „AUTO- EXPRES”98-400 Wieruszów Pieczyska 13600873556MECHANIK Poj. Samoch.
14.Prędki Robert Mechanika Pojazdowa98-405 Galewice ul. Boczna 1608730304MECHANIK Poj. Samoch.
15.Firma Handlowo-Usługowa Car-Serwis Adam Nowak98-360 Lututów Łęki Małe 22669537003MECHANIK Poj. Samoch.
16.Janik Grzegorz Blacharstwo pojazd.98-400 Wieruszów Jutrków 30627842162BLACHARZ samoch.
17.Trzeciak Roman „TELE ROMEO”98-400 Wieruszów ul. Warszawska 17/21605181455MONTER, ELEKTRONIK
18.Dębski Maciej Zakład Stolarski98-405 Galewice ul. Konopnickiej 25662213265STOLARZ
19.Producent Mebli ''REAN''Andrzej Kasprzak98-400 Wieruszów Teklinów 157605871135STOLARZ
20.Stolarstwo Budowlane Krupińscy Andrzej Krupiński98-400 Wieruszów ul.Kępińska 36661124555STOLARZ
21.Firma''ANIMAR'' Sylwester Jańczak98-400 Wieruszów Teklinowska 16A601793701STOLARZ
22.Małecki Roman MEBLE „RODAN”98-410 Czastary ul. Leśna 9627832998TAPICER, STOLARZ
23.Mazurowski Mariusz Zakład Stolarski98-400 Wieruszów ul. Fabryczna 14605621492STOLARZ
24.Pietrzak Grzegorz Usługi Stolarskie 98-400 Wieruszów Nawrotów 4663759023STOLARZ
25.Skrzypek Paweł Stolarstwo98-420 Sokolniki ul. Warszawska 12609576293STOLARZ
26.''KUP-POL'' Goj &Woś s.c.98-410 Czastary Radostów Drugi 61627848189STOLARZ
27.P.P.H.U.''IZABELA'' Izabela Rybak Smiatacz98-400 Wieruszów ul. Willowa 7660155869TAPICER
28.P.P.H.U.”BRATTEX”s.c Sławomir Kaniewski & Robert Kaniewski98-400 Wieruszów Mirków 1B607434978TAPICER
29.K2 Group Rafał Kurzawa98-400 Wieruszów ul. Warszawska 64600625700TAPICER
30.PPUH Prosna Sobczak Zbigniew98-400 Wieruszów ul. Mirkowska 42b696831281TAPICER
31.Zakład Tapicerski Jarosław TrzeciakGola 1A 98-430 Bolesławiec627836475TAPICER
32.Konat Andrzej Cukiernia Ambrozja98-400 Wieruszów ul. Warszawska 44627841639CUKIERNIK
33.Zakład Cukierniczo-Piekarniczy ''EDEN'' Edward Sikora98-400 Wieruszów ul. Podzamcze 36627841138CUKIERNIK
34.Restauracja u Starej Kozy Urszula Bednarek98-400 Wieruszów ul.Rynek 10608843364KUCHARZ
35.''ELIZA'' Spółka z o.o. Elżbieta KaweckaTrzebień 73,63-645 Łąka Opatowska799232323KUCHARZ
36.Zakład Murarski Wojewoda Tadeusz98-405 Galewice Kolonia Osiek 22a601703982MURARZ
37.Technika Grzewcza Andrzej DepaTeklinów 12 98-400 Wieruszów608768841Monter sieci i instalacji sanit.
38.Domański Sylwester Dom-instal98-400 Wieruszów Kowalówka 9609323856Monter sieci i instalacji sanit.
39.Jeziorny Józef Zakład Usługowy ''Hydro-Instal''98-432 Wójcin ul. Mickiewicza 4A605466228Monter sieci i instalacji sanit.
40.Królik Arkadiusz AR – CO98-400 Wieruszów ul. Mirkowska 8B608424829Monter sieci i instalacji sanit.
41.HYDRO-TERM Łukasz KrzemieńPrzybyłów 27 98-405 Galewice691585289Monter sieci i instalacji sanit.
42.Domagała Saturnin "ELEKTRO-EXPRES"98-400 Wieruszów Pieczyska 3a668128923ELEKTRYK
43.'' EL-KAL''Paweł Kaleta98-405 Galewice ul. Świerkowa 3661114849ELEKTRYK
44.Mielcarek Dominik „Elektro - Dominik”98-400 Wieruszów ul. Podzamcze 32506918920ELEKTRYK
45.Siwik Robert Instalatorstwo Elektryczne98-400 Wieruszów Pieczyska 2a502258142ELEKTRYK
46.Smolis Michał Instalatorstwo Elektryczne98-405 Galewice Kostrzewy 6693502632ELEKTRYK
47.Błach Krystyna Zakład Fryzjerski98-400 Wieruszów ul. Fabryczna 6627842385FRYZJER
48.Salon Fryzjerski Magia Rąk Kamil DylaWieruszów ul. Rynek19/16 880744888880744888FRYZJER
49.Grzegorzek Tomasz Salon Fryzjerski „Sylwia”98-432 Dzietrzkowice 1000-lecia 53697523323FRYZJER
50.Janiaczyk Anna SALON FRYZJERSKI ANNA98-400 Wieruszów ul.Kopernika 5b/3782951762FRYZJER
51.Studio Fryzjerskie KK STYLE Katarzyna Kmiecik98-400 Wieruszów ul. Piskorska 25796286475FRYZJER
52.Kowalczyk Patrycja „STYL” Salon Fryzjerski98-400 Wieruszów ul. Fabryczna 4c665096723FRYZJER
53.Pegza Maria SALON FRYZJERSKI98-400 Wieruszów ul. Warszawska 14510785241FRYZJER
54.Ruszkowska Marta P.H.U.”PAOLA” Salon Fryzjerski98-400 Wieruszów ul.Fabryczna 6c694465412FRYZJER
55.Wypych Krzysztof Salon Fryzjerski „KRZYSZTOF”98-400 Wieruszów ul .Warszawska 11627841245FRYZJER
56.Kania Janusz FOTO - VIDEO98-400 Wieruszów ul. Warszawska 43627831495FOTOGRAF
57.Dzięglewski Maciej Videofilmowanie98-400 Wieruszów ul. Warszawska 39606468150FOTOGRAF
58.F.H.U. Musiała Robert98-400 Wieruszów ul. Warszawska 44627841260SPRZEDAWCA
59.Patkowska A.-Ptak I. P.H.U „AGD” s.c.98-400 Wieruszów ul. Warszawska 44627841260SPRZEDAWCA
Skip to content