Konkurs PIR Edycja 2022 / 2023

„Polski Inkubator Rzemiosła” jest programem obejmującym okres od 2021 do 2030 r. Potrzeba przyjęcia programu wynika m.in. z faktu, że nie ma w chwili obecnej dokumentu rządowego ściśle poświęconego problematyce promocji rzemiosła i kształcenia dualnego. Cech Rzemiosł Różnych w Wieruszowie w ramach tego Konkursu otrzymał środki na realizację dwóch działań:

  • Zadanie 1. Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych (51,495.00 zł)
  • Zadanie 2. Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle (89,000.00 zł)

Wierzymy, że dzięki otrzymanym środkom, będziemy mogli jeszcze lepiej służyć w zakresie rozwoju tradycji Rzemiosła na terenie miasta Wieruszowa i powiatu Wieruszowskiego.

Skip to content