Konkurs „Wiedza o Rzemiośle” edycja 2023

Cech Rzemiosł Różnych w Wieruszowie ogłasza kolejną edycję konkursu WOR – „Wiedza o Rzemiośle”. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zawodach rzemieślniczych, rzemiośle i możliwościach pracy w danym zawodzie, jak również zachęcenie uczniów do wyboru branżowej szkoły zawodowej.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  • I etap konkursu zostanie przeprowadzony na poziomie szkoły podstawowej.
  • II etap konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu.

Terminy i miejsce:

  • I etap konkursu przeprowadzony zostanie najpóźniej do dnia 30.11.2023 r. w szkołach biorących udział w konkursie
  • II etap konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu najpóźniej do dnia 16.12.2023 r.
  • Szkoły zostaną poinformowane o konkretnych dniach konkursu 2 tygodnie przed terminem.

Do finału konkursu kwalifikuje się trzech uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów po rozwiązaniu testu na poziomie szkoły. Pytania testowe wraz z odpowiedziami opracowuje i przygotowuje organizator. Finaliści konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora konkursu o wartości 2000 zł (I miejsce), 1500 zł (II miejsce), 1000 zł (III miejsce). Dodatkowo, dla najlepszych 50 uczestników konkursu (ze wszystkich szkół) przewidziane są nagrody pocieszenia o łącznej wartości do 5000 zł.

Konkurs przeprowadzony zostanie za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej umożliwiającej rejestrację uczestników, dostęp do bazy wiedzy oraz przeprowadzenie testu z natychmiastowym dostępem do wyników. Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia uczestnika konkursu oraz wzory zgód na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku, baza materiałów informacyjnych dostępne są na platformie edukacyjnej pod adresem edu.frep.org.pl.

Konkurs sfinansowany został ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła.

Skip to content