Podsumowanie konkursu „Wiedza o Rzemiośle” edycja 2024

14 lutego 2024 roku odbyła się tegoroczna edycja konkursu „Wiedza o Rzemiośle” zorganizowanego przez Cech Rzemiosł Różnych w Wieruszowie. Wydarzenie miało miejsce w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica, gromadząc 33 utalentowanych uczestników. Głównym celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat różnorodnych zawodów rzemieślniczych, rzemiosła oraz perspektyw zatrudnienia w tych dziedzinach.

” Jest to konkurs zorganizowany dla szkół ponadpodstawowych, w sumie to  organizowany przez nas już trzeci raz – opowiada Starszy Cechu Adam Musiała. Motywacją do organizacji tego wydarzenia jest realna potrzeba rynku pracy, który odczuwa brak wykwalifikowanych fachowców. Celem konkursu jest więc nie tylko promowanie wiedzy o rzemiośle, ale także sprawdzenie umiejętności uczniów już uczących się zawodu. Chcielibyśmy, aby młodzi ludzie, kierując się zdobytą wiedzą, byli w stanie kontynuować kształcenie się w obszarze rzemiosła i w przyszłości zastąpić starsze pokolenia. „

– Adam Musiała (Starszy Cechu)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ich aktywność i zaangażowanie. To dzięki Wam nasz konkurs nabiera kształtu i kolorów rzemiosła! Szczególne słowa uznania kierujemy do nauczycieli za motywację uczestników oraz doskonałą koordynację na poziomie szkoły. Laureatom konkursu zostały wręczone atrakcyjne nagrody za zajęcie I, II i III miejsca, w postaci kart podarunkowych o wartości 1000, 600 i 400 zł. Pozostałym uczestnikom przyznano nagrody pocieszenia o łącznej wartości 3000 zł. Nagrody wręczył Starszy Cechu Adam Musiała w towarzystwie kierowniczki Biura Cechu Marzeny Nowak, dyrektorki Agnieszki Mazurowskiej oraz kierowniczki kształcenia praktycznego i nauczycielki Izabeli Machoń-Brody.

Zwycięzcy konkursu:

  • I miejsce (31 na 35 punktów): Roksana Dyszlewska
  • II miejsce (29 na 35 punktów): Anna Poraszka
  • III miejsce (29 na 35 punktów): Natalia Wrońska

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Gazecie „Łącznik” za niezastąpiony Patronat Medialny nad Konkursem „Wiedza o Rzemiośle” oraz za doskonałe wykonanie zdjęć i filmów, które uchwyciły niezapomniane chwile z tego wyjątkowego wydarzenia. Poniżej zdjęcia oraz materiały z Konkursu:

Organizacja konkursu oraz nagrody zostały sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025 opracowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Skip to content