Szabla Kilińskiego – najwyższe odznaczenie rzemieślnicze

Na posiedzeniu Rady w Kaliszu w dniu 18.03.2016 Starszy Cechu z Wieruszowa Adam Musiała został wyróżniony ZŁOTĄ ODZNAKĄ. „Za zasługi dla rzemiosła” imienia Jana Kilińskiego. Starszy był bardzo mile zaskoczony i wzruszony przyjmując na ręce taką odznakę przez Prezesa Zarządu Ryszarda Glapę oraz Przewodniczącego Rady Olgierda Rusinka.

Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku, Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze „Szablę Kilińskiego”. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

Skip to content