Walne Zgromadzenie Członków Cechu – kwiecień 2023

W dniu 17 kwietnia 2023 roku w siedzibie Cechu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu. Zebranie otworzył Starszy Cechu Pan Adam Musiała powitał koleżanki i kolegów, seniorów emerytów oraz księgową. Miłe słowa uznania i podziękowania Starszy Cechu skierował do rzemieślników za bezinteresowne zaangażowanie na rzecz Cechu.

Skip to content