Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2024

Dnia 9 maja 2024 roku w siedzibie naszego Cechu miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków. Zebranie rozpoczął Starszy Cechu, Adam Musiała, który serdecznie powitał obecnych członków, zarówno koleżanki jak i kolegów, a także naszą księgową. W swoim przemówieniu, Starszy Cechu wyraził szczere słowa uznania i podziękowania skierowane do rzemieślników za ich nieocenione i bezinteresowne zaangażowanie, które znacząco przyczynia się do rozwoju i prosperowania naszego Cechu. Spotkanie to było doskonałą okazją do wspólnego omówienia osiągnięć minionego roku oraz planów na przyszłość, co zdecydowanie umacnia naszą wspólnotę i inspiruje do dalszych działań na rzecz branży rzemieślniczej.

Skip to content